Badania otoczenia konkurencyjnego

Chcesz wiedzieć więcej na temat swojej organizacji oraz otoczenia, w którym działa?

:: przeprowadzimy badania społeczne i ewaluacyjne;
:: przeprowadzimy badania marketingowe, w tym: badanie rynku i konkurencji;
:: opracujemy niezbędne ekspertyzy i publikacje

oferta5_2016-04-04