Okres wakacyjny za nami…

…a my dalej w turystycznym klimacie. Z naszym partnerem, Forum Turystyki Regionów, realizujemy kolejne projekty z branży turystycznej. Tym razem na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego będziemy analizować sektor turystyki i produkty turystyczne

w województwie zachodniopomorskim. Jako że turystyka w województwie zachodniopomorskim pozostaje obszarem tematycznym wciąż nierozpoznanym (statystyka publiczna nie daje w tym względzie pełnego obrazu sytuacji), istnieje potrzeba określenia warunków, w ramach których możliwe jest zbudowanie stabilnych i silnych fundamentów tego sektora, jako działu gospodarki umocowanego w środowisku lokalnym i budującym siłę całego regionu.

Warto wiedzieć, że turystyka jest jedną z podstawowych gałęzi gospodarki województwa zachodniopomorskiego. Na tle Polski region wyróżnia się dużym zróżnicowaniem turystycznym. Połączenie walorów turystycznych Pomorza Zachodniego oraz silna sieć ośrodków spa z bogatą bazą zabiegową i wellness zadecydowało o tym, iż „turystyka i zdrowie” wytypowana została jako regionalna specjalizacja województwa zachodniopomorskiego i stała się podstawą do budowania inteligentnych specjalizacji regionu. Jest to o tyle istotne, że rozpoczynający się okres programowania 2014-2020 oraz priorytety wyznaczone przez Komisję Europejską stawiają przed regionami nowe wymagania związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji. W tym kontekście celem staje się promocja elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów danego terytorium. Turystyka ma zatem stać się jedną z dziedzin, która będzie stanowiła o przewadze gospodarczej województwa zachodniopomorskiego, a koncentracja działań na określonych, zdefiniowanych obszarach, odznaczających się największym potencjałem wzrostu, pozwoli uzyskać efekt skali.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu ekspertów InnoCeR i FTR w tej branży, podjęliśmy się wyzwania opracowania eksperckiego materiału dla władz naszego regionu, które powierzyły nam to zadanie.