Okres wakacyjny pod znakiem PO WER.

24.08.2015 r. w województwie zachodniopomorskim rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz

zatrudnienia ludzi młodych. Przedmiotem konkursu są projekty ukierunkowane na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Data zakończenia naboru – 24.09.2015 r.

Pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie za nami. Na swoim koncie mamy już 7 wniosków aplikacyjnych sporządzonych w imieniu klientów w całej Polsce. Czujemy POWER do dalszej pracy. Zapraszamy do współpracy instytucje i organizacje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na wsparcie bezrobotnej młodzieży w województwie zachodniopomorskim.